Prekės

Vijusa bendrasis produktu katalogas LT ir ENG

 

 

WESLIM

Kamščių šalinimo priemonė.

 

SAVYBĖS: Skysta priemonė, specialiai sukurta kamščiams ir teršalams pašalinti iš nutekamųjų vamzdžių, pašalinanti visų tipų organines ir neorganines nuosėdas.

PASKIRTIS: Nepamainoma tose bendro naudojimo vietose, kur gali susidaryti nutekamųjų vamzdžių nepraeinamumas ar kamščiai.

NAUDOJIMAS: Pašalinti vandenį iš vamzdžio, kuriame susidarė kamštis, paliekant nedidelį vandens kiekį. Atsargiai pilti WSLIM tiesiai į nuotekų vamzdį. Palikti veikti 5-10 minučių. Lėtai, atsargiai, nedideliais kiekiais pilti vandenį. Kamščiui išnykus, pilti vandenį.

ĮSPĖJIMAI: Sukelia rimtus nudegimus. Saugoti nuo vaikų. Neryti. Patekus į akis – nedelsiant gausiai perplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos nedelsiant gerai nuplauti vandeniu. Neskiesti vandeniu. Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Įvykus nelaimingam atsitikimui, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jeigu įmanoma – parodyti etiketę ar tarą).

SUDĖTIS:

>90% sieros rūgšties

5-15% fosforo rūgšties

FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS:

                                                Būvis:                                                     Skaidrus skystis

                                                                Spalva:                                                   Rusvas

Kvapas:                                                 Specifinis

Svarbūs saugos duomenys.

Virimo taškas:                                      >200 ºC

Santykinis tankis (g/cm3):                 ~1.8

Tirpumas:                                              Tirpus vandenyje

pH vertė:                                                <1